Rada Rodziców - Opłaty

 Składki na Radę Rodziców w Przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:

45-zł - na pierwsze dziecko uczeszczajace do przedszkola

30 - zł na drugie dziecko z rodziny uczęszczjace do przedszkola

 składki należy wpłacać do wychowawców grup do końca października 2017 r. lub  na konto bankowe Rady Rodziców Przedszkola Nr 1 w Rakszawie w tytule podajac:

 ,,imię i nazwisko dziecka (dzieci)"

BS Żołynia : 74 9175 0000 2001 0013 4255 0002 

Drodzy rodzice z pieniędzy zebranych na komitet rodzicielski, zostana:

- zakupione drobne upominki na pasowanie dla przedszkolaków,

- zakupione paczki na Mikołaja dla wszystkich dzieci.

- obsługa zabawy choinkowej, tj. animator, fotobudka,

- piknik rodzinny,

- zakupione zostana ksiazki i zabawki na wyposażenie przedszkola

- zakup napojów na uroczystości przedszkolne,tj. pasowanie, Dzień Babci i Dziadka, dzień mamy oraz

dofinansowanie do wycieczek dla dzieci