Skład Rady Rodziców

 

 

 

Skład Rady Rodziców

2019/2020

 

 

 Przewodniczący : DOROTA KULAK

Z-ca Przewodniczącego : MONIKA KUCA

Skarbnik : DOROTA ZIAJA

Członek: ANNA JANAS-SROCZYK

Członek: AGNIESZKA SROCZYK