-


 

2020-05-08 ,, UWAGA RODZICE"!!

                                                       2020-05-08 ,,UWAGA RODZICE"!!

 

Szanowni Państwo

W związku z otwarciem przedszkola w dniu 18 maja br. informuję, że zgodnie z wytycznymi MEN w

pierwszej kolejności nasze przedszkole zapewni opiekę dzieciom zgłoszonym wstępnie w dniu 30 kwietnia

br., rodziców obojga czynnie pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw

produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje REŻIM SANITARNY oraz ZMIANA

ORGANIZACJI PRACY. Wymagane będą stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola wg

DEKLARACJI uczęszczania przesłanej do  dnia 14 maja br. do godz. 12.00 i na jej podstawie, dzieci będą

przydzielane do grup (nie będą obowiązywały dotychczasowe podziały grupowe) .

Rodzice są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję i zobowiązani do zapoznania się z

PROCEDURAMI, przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

Dyrektor Janusz Krupczak

Aby pobrać deklarację należy kliknąć w ikonkę ,,deklaracja" w tekście powyżej i także w ,,Procedury"