Promocja Przedszkola Nr 1 w Rakszawie

    

           Przedszkole „Jedynka’’ zaprasza

 

 

 

       Minęły bezpowrotnie czasy, gdy dzieci uczęszczały do przedszkola jedynie po to, by miały zapewnioną  opiekę. Świadomość i  oczekiwania rodziców stale rosną. Wzrasta potrzeba podnoszenia oferty edukacyjnej. Im wyższa jakość świadczonych usług tym, wyższy stopień zadowolenia dzieci i rodziców. Przedszkole to organizm który pracuje najlepiej  wtedy ,gdy każde jego ogniwo wykonuje swoje zadania bez zarzutu .

 

       Przedszkole w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie, to przedszkole z wieloletnią tradycją , działające od 1964 roku. W swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej bazujemy na tym co już stare i sprawdzone oraz wykorzystujemy   nowatorskie formy i metody pracy. Praca nasza oparta jest na trosce o wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Dysponujemy nowoczesnym placem zabaw, boiskiem sportowym oraz salą zabaw ruchowych.

 

        Na stałe w harmonogram naszej pracy wpisały się :    

 

- koncerty twórczości dziecięce,

 

 - akcje dobroczynne,

 

- organizowanie wystaw prac dzieci,

 

- organizowanie kącika osiągnięć naszych wychowanków w konkursach,

 

- opracowanie gazetki ściennej dla rodziców, rodzice dowiadują się o osiągnięciach, imprezach , ciekawostkach, poszerzają też wiedzę na temat wychowania dzieci;

 

- spotkania ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą,

 

- zajęcia logopedyczne dla dzieci,

 

- zajęcia otwarte z udziałem rodziców,.          

 

-  strona internetowa placówki,

 

- realizacja projektów,

 

- współpraca z fundacjami,

 

- wycieczki krajoznawcze,

 

- zabawy i zajęcia badawcze,

 

- publikowanie, artykułów dotyczących przedszkola;

 

- organizowanie imprez, uroczystości i spotkań  na terenie placówki;

 

-  organizowanie wycieczek do instytucji,

 

- zapraszanie ludzi znanych i ciekawych  na zajęcia i uroczystości,

 

- organizowanie dni otwartych, dni adaptacyjnych,

 

- organizowanie imprez rodzinnych np.: pikniki, imprezy okolicznościowe.

 

       Ważną rolę odgrywa właściwa współpraca z rodzicami, których bardzo sobie cenimy jako partnerów w naszej pracy. To oni kreują pozytywny lub negatywny obraz naszej placówki w  środowisku. Dlatego staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom od 6.00 do 16.30.

 

 W systemie 10,5 godzinnym od 6.30 do 16.30.  oferujemy  zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego od 8.00 do 13.00 oraz naukę języka angielskiego i rytmiki. Ponadto w grupach starszych prowadzona jest katechizacja. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek)

 

 Wszystkie nieobecności dziecka w przedszkolu są odliczane.

 

W systemie 5 godzinnym od 8.00 do 13.00 oferujemy zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia z języka angielskiego i rytmiki w grupach starszych katechizację.

 

 

Do dyspozycji dzieci jest:

Sala zabaw

 

Plac zabaw

 

 

Boisko szkolne

 


Szatnia

 

 

Sala grupy I

 

 

Sala grupy III

 

 

Sala grupy II

 

 

Sala grupy IV

 

 

Sala grupy V

 

 

Łazienka

 

 

Kuchnia

 

 

Wyposażenie i korytarze