Opłaty w przedszkolu

    Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

 

    W czasie przekraczającym wymiar 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wysokość opłaty wynosi 0,75 zł za godzinę.

   

Uwaga: 

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Rakszawa z dnia 30 grudnia 2015 roku ulegają zmianie opłaty za wyżywienie:

 

  • 1,20 zł- śniadanie dla dzieci z oddziału 5-godzinnego;
  • 3,80 zł- jeden gorący posiłek dla dzieci z oddziału 5-godzinnego;
  • 1,20- śniadanie dla dzieci z oddziału 9-godzinnego;
  • 4,80- jeden gorący posiłek z oddziału 9-godzinnego.

 

 

    

    Druki opłat znajdują się obok listy naliczeń przy drzwiach wejściowych do przedszkola:

  • opłata stała wpłata na konto Urzędu Gminy Rakszawa
  • wyżywienie wpłata na konto Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkoły i Przedszkola

    Prosimy o dokonywanie wpłat do 15 dnia każdego miesiąca oraz do regularnego sprawdzania naliczonych opłat i wpisywania na przekazie dokładnie podanej sumy. W polu "ZLECENIODAWCA" należy podać imię i nazwisko dziecka, za które uiszczamy opłatę.  Przypominamy, że opłata za wyżywienie wpływa na inne konto bankowe niż ta za opłatę stałą.