Nasz dzień

NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

 

6.00 –  8.00    -   witamy się, rozmawiamy, bawimy się klockami, śpiewamy, oglądamy książeczki


8.00 –  8.30  -   przygotowujemy się do śniadania

8.30 –  9.00   -   jemy śniadanie (do przedszkola przychodzimy punktualnie, zimne jedzenie jest niezdrowe
                          i niesmaczne)

                                   
9.00 –  10.00   -   uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych, jest to czas na realizację zadań określonych w  podstawie programowej, malujemy, rysujemy, lepimy, śpiewamy, tańczymy, uczymy się wierszy, słuchamy bajek

 

10.00 - 11.00 - swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, czas na samorzutną aktywność poznawczą


11.00 – 11.45  -   wychodzimy na spacery, bawimy się w ogrodzie, obserwujemy przyrodę

     
11.45 – 12.30  -   przygotowujemy się do obiadu ,  jemy obiad


12. 30– 14.00   -  uczestniczymy w zajęciach i zabawach dowolnych, indywidualnych i grupowych,słuchamy bajek    
                          - praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi


14.15 – 14.30  -  podwieczorek


14. 30– 16.30  -  ćwiczenia relaksacyjne, zabawy konstrukcyjne i tematyczne, kontakty indywidualne z rodzicami

 

8.00 – 13.00 - odbywa się realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem zagospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu według czterech rodzajów aktywności:

 

 

  • 1/5  czasu – swobodna zabawa (co najmniej 60 min),
  • 1/5 – pobyt na powietrzu (co najmniej 60 min),
  • 1/5 – zajęcia dydaktyczne (nie więcej niż 60 min w grupach 3,4-latków oraz co najmniej 60 min w grupach 5,6-latków),
  • 2/5 – czynności opiekuńcze (ok. 120 min) 

 

 

Jutro  się  znów spotkamy! Do zobaczenia.