Kadra przedszkola

Kadra przedszkola:

 

Zofia Kukla- mgr nauczania początkowego, oligofrenopedagogika,terapia pedagogiczna.

Agnieszka Wojtas - mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapia pedagogiczną.

Małgorzata Golec - mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; terapia pedagogiczna.

Edyta Rejman - mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; studia podyplomowe: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Barbara Czech - mgr edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym.

Małgorzata Skręt- mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami logopedii.

Małgorzata Grzesik- mgr edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej; st. podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Marta Majczak- mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z przyrody.

Lucyna Superson- wychowanie przedszkolne; mgr filologii polskiej; studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie.

 

Do pracowników przedszkola należą także:

 

Pani intendentka: Gabriela Stopyra

Panie kucharki: Krystyna Cygan i Danuta Pliś

Pani sprzątająca: Małgorzata Wnękowicz