2020-06-22 ,,INFORMACJA DLA RODZICÓW"

                                                 2020-06-22 ,,DRODZY RODZICE"

 

OSOBISTE RZECZY DZIECI Z PRZEDSZKOLA  ODEBRAĆ NALEŻY WEDŁUG

HARMONOGRAMU PONIŻEJ. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELĄ

WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH GRUP DROGĄ SMS.

HARMONOGRAM ODBIORU RZECZY:

GR. I    29.06.2020

GR.II   29.06.2020

GR. III  30.06 2020

GR.IV   26.06 2020

GR. V   26.06.2020