2020-06-22 ,, Ćwiczenia logopedyczne od Pani Ani"

                                                         Ćwiczenia logopedyczne

 
Jeśli potrafisz ładnie wymawiać wyrazy i zdania z głoskami "sz, rz, cz, dż", to spróbuj
 
samodzielnie nazwać obrazki i ułożyć z nimi zdania - karta w załączniku. Pamiętaj o
 
starannej wymowie wszystkich głosek. ( załącznik)