2020-04-29 ,, CHROŃ DZIECKO W SIECI"

                                              2020-04-29,,CHROŃ DZIECKO W SIECI"

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z ciekawymi materiałami kampanii "Chroń dziecko w
 
 
Kampania ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku
 
 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć
 
 
ryzyko takich kontaktów.
 
Kampania organizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje)
 
 
oraz NASK w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet.