2020-04-27 ,,Rekrutacja do przedszkola - zawieranie umów"

                     2020-04-27 ,,REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - ZAWIERANIE UMÓW"

Przypominam,że wszystkie dzieci które spełniły kryteria zostały przyjęte do przedszkola. W związku z

epidemią koronawirusa , zawarcie umów nastąpi od połowy sierpnia 2020r. Szczegółowe informacje

zostaną zamieszczone w sierpniu na stronie internetowej przedszkola oraz poprzez e-dziennik.

Dyrektor Janusz Krupczak