2020-04-07 ,,Wyniki rekrutacji 2020/2021"

 

                  2020-04-07 Wyniki rekrutacji do przedszkola

                                         na rok szkolny 2020/2021.

  

                    Wszystkie dzieci, które spełniły kryteria zostały zakwalifikowane do przedszkola.

Dwoje dzieci nie zostało zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola ze względu na wiek. Są to

dzieci urodzone w 2018r.