2020-03-27 ,,KOMUNIKAT"

                                                            Drodzy Rodzice!

W związku z rozporządzeniem MEN z dn. 20.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor Przedszkola  nr 1 w Rakszawie podjął decyzję o sposobie realizacji zadań wynikających z ww. rozporządzenia, w tym realizacji podstawy programowej.

W zakładce „Zdalne Przedszkole” umieszczane będą dla Państwa propozycje zabaw i zajęć wg tygodniowego rozkładu zajęć dla każdej grupy, do realizacji w warunkach domowych zgodnie z podstawą programową i programem nauczania, jak również kontakt do nauczycieli.

W razie pytań, wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji !!!

Konsultacje nauczycieli będą codziennie 10:00-11:00, poprzez e-mail podany w zakładce.